Okido sportkampen Inschrijven

Algemene voorwaarden

 1. Men kan enkel inschrijven voor een volledige week.
 2. De deelnemers kunnen via de website inschrijven. Na inschrijving ontvangt men een mail met een uitnodiging tot betalen. Pas wanneer okido sportkampen het inschrijvingsgeld ontvangen heeft is de inschrijving definitief. U ontvangt enkel een bevestiging via e-mail.
 3. De betalingsuitnodiging is voor iedere inschrijving specifiek. Het is van belang dat het uniek inschrijvingsnummer correct genoteerd wordt op de overschrijving.
 4. Annulatie van een kamp:
  • Indien het kamp nog niet betaald was, kunnen wij dit kosteloos annuleren.
  • Indien het kamp wel reeds betaald was, dan zijn er 3 mogelijkheden:
   • In geval van ziekte of ongeval: uw aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na het kamp bereiken , samen met een doktersattest. Het bedrag zal na de vakantieperiode teruggestort worden. Opgelet er worden administratiekosten (10 euro) per deelnemer afgetrokken.
   • In geval van ziekte tijdens het kamp (vanaf 2 dagen): uw aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na het kamp bereiken , samen met een doktersattest. Het bedrag, min administratiekosten (10 euro) en deelgenomen dagen, zal na de vakantieperiode teruggestort worden.
   • In alle andere gevallen: U laat ons op voorhand schriftelijk weten dat de inschrijving niet kan doorgaan. Het bedrag zal na de vakantieperiode teruggestort worden. Opgelet er worden administratiekosten (10 euro) per deelnemer afgetrokken.
 5. Alle deelnemers van okido sportkampen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.
 6. Okido sportkampen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.
 7. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden of veranderen van locatie. In dit geval betalen wij u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.
 8. Okido sportkampen houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens het sportkamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarop niet deelgenomen is, na de vakantieperiode, terugbetaald worden (min 10 euro administratiekosten per deelnemer).
 9. Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren, 5 werkdagen na het kamp.
 10. Roken is voor elke deelnemer en begeleider verboden.
 11. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten: opvang, toegang daguitstap, toegang zwembad, externe activiteiten, drankje tijdens lunch, vieruurtje, professionele begeleiding, verzekering, materiaal, accommodatie. Een lunchpakket en extra drankjes wordt door de deelnemers zelf meegebracht.
 12. De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van okido sportkampen en worden voor een jaar bewaard.
 13. Okido sportkampen neemt op de kampen foto’s van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website, de flyer en andere publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk te melden. Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zal okido sportkampen dit respecteren.
 14. Via uw ziekenfonds en via sommige werkgevers kan u een tegemoetkoming verkrijgen. U kan de documenten laten invullen tijdens de sportkampen, op de plaats van het sportkamp, door de kampverantwoordelijke. Men is zelf verantwoordelijk voor het afhalen van het attest. Attesten die niet tijdig afgehaald worden blijven niet langer bewaard. Attesten die niet tijdig afgegeven worden, kunnen na de sportkampen niet meer ingevuld worden. Gelieve de persoonlijke gegevens reeds in te vullen.
 15. Voor al uw kinderen t.e.m. 12 jaar die aan een sportkamp deelgenomen hebben, ontvangt u in de loop van het volgende jaar een fiscaal attest.
 16. Betaalde sportkampen die geannuleerd werden zonder geldig doktersattest kunnen in de volgende jaren niet heropgenomen worden.
 17. Kortingen die toegekend worden zijn enkel van toepassing wanneer men onmiddellijk inschrijft voor min. 3 kampen en bij onmiddellijke betaling van het volledige bedrag.