Okido sportkampen Inschrijven

Corona informatie

Corona

Ja, het sportkamp wordt terugbetaald, maar we rekenen wel een administratieve kost van 10 euro aan.

Ja, het sportkamp wordt integraal terugbetaald door de organisatie na een annulatie door de bevoegde instanties.

Het sportkamp mag plaatsvinden mits ze voldoen aan de nodige veiligheidsprotocollen en onder voorbehoud van de toelating van de gemeentelijke overheid vanaf 1 juli 2020.

Ja. De beslissing om de sportkampen te laten doorgaan, is er niet zomaar gekomen. Hier is goed overlegd met de experten.

De begeleiders nemen heel wat maatregelen om het sportkamp veilig te laten verlopen.

Ja, je kind mag deelnemen aan het sportkamp.

Tenminste als je kind:

  • niet ziek is op moment van deelname.
  • minimaal 7 dagen na de diagnose van Covid-19 klachtenvrij is.
  • minimaal 5 dagen na ziekte (geen Covid-19) symptoomvrij is.
  • 14 dagen contactvrij is geweest met een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel.
  • niet tot de risicogroep behoort.

Hoort je kind wel tot de risicogroep?
Dan mag je kind deelnemen mits jouw toestemming, of als je een attest van de behandelde arts hebt.

De risicogroepen worden in deze lijst van pediaters benoemd.

Voor sommige van deze risicogroepen volstaat het om als ouder/voogd toestemming te geven dat je kind mag deelnemen aan het sportkamp. Dat is wanneer er sprake is van een chronische ziekte die onder controle is met medicatie.

Voor andere risicogroepen is een toestemming van de behandelende arts wel nodig om deel te kunnen nemen.

We begrijpen dat je als ouder/voogd mogelijk twijfels hebt, raadpleeg dan steeds de behandelende arts die samen met jou de inschatting kan maken of het kan en hoe het kan.

Ga zowel bij eigen toestemming als ouder/voogd, als bij toestemming van de behandelende arts ook zeker in gesprek met de verantwoordelijken.

Hou rekening met de draagkracht van de begeleiding indien er speciale zorg of aandacht nodig is. Misschien lijken sommige zaken vooral moeilijk of niet haalbaar, maar ga in gesprek met de organisatie om de mogelijkheden te bekijken.

Sportkampen worden georganiseerd voor één of meerdere groepen van maximum vijftig personen, inclusief begeleiders.

Deze groepen vormen tijdens het sportkamp elk een afzonderlijke sociale bubbel.

Alle activiteiten worden per sociale bubbel georganiseerd en de groepen worden niet samen gezet, behalve in situaties waar een grotere groep toegestaan is.

Binnen de sociale bubbel moet je kind geen anderhalve meter afstand houden.

De activiteiten kunnen gewoon doorgaan met contact tussen de deelnemers van 1 bubbel.
Er wordt gespeeld, gegeten, gedanst, geknutseld, … binnen de eigen sociale bubbel en zonder contact met de andere bubbel(s).

Ja, maar dan gelden de regels van +12.
Vanaf +12 jaar is er namelijk een hoger besmettingsgevaar.

De keuze van de activiteiten wordt dan aangepast voor alle kinderen van deze social bubbel.

Binnen de sociale bubbel van je kind is dat niet nodig.

Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen kinderen –12 en +12.

Zo zijn er bepaalde situaties waarbij +12 jarigen wel een mondmasker moeten dragen:

  • Wanneer ze het openbaar vervoer nemen.
  • Wanneer ze op drukke plaatsen komen waar ze geen afstand kunnen houden.
  • Wanneer ze contact hebben met externen.

Kinderen -12 moeten in principe dus geen mondmaskers dragen, voor de +12 deelnemers kan het dus wel gevraagd worden in functie van verplaatsingen, contact met externen, … om een mondmasker te voorzien.

Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een kind ziek wordt.

De organisatie voorziet een quarantaine ruimte op de locatie waar je kind dan apart kan gezet worden wanneer er een vermoeden van Covid-19 besmetting is.

De organisatie neemt dan contact op met een huisarts in de buurt van het sportkamp.

De huisarts zal de groep adviseren met betrekking tot de te ondernemen stappen.

Dit wil onder andere zeggen dat je als ouder/voogd kan gevraagd worden je kind op te halen. Hou hier dus zeker rekening mee.

Kinderen (en ook begeleiders/omkadering/…) die ziek zijn, horen niet thuis op het sportkamp en worden dus in quarantaine geplaatst en zo snel mogelijk opgehaald.

Indien iemand ziek werd op ons sportkamp en dit bleek Covid-19 te zijn, dan wordt onze organisatie waarschijnlijk door de overheid gecontacteerd vanuit het tracing centrum en zal gevraagd worden om aan te geven wie met de zieke in contact kwam.

Vandaar dat onze organisatie je goedkeuring vraagt in de medische fiche om je gegevens te mogen delen.

De experten raden een uitstap naar een andere locatie af, maar het is niet verboden.

We hebben daarom zelf besloten om heel wat activiteiten naar het sportkamp te halen zodat we toch een gevarieerd aanbod kunnen aanbieden.

Alle activiteiten vinden zoveel mogelijk in openlucht plaats én op de eigen kamplocatie.

Daar de zwembaden nog steeds gesloten zijn, gaan we hierdoor niet zwemmen tijdens de sportkampen.

Externen worden gemeden op de kamplocaties.
Zo worden workshops door externe partners deze zomer afgeraden.

Ouders worden aanzien als externen. Je mag met andere woorden de kamplocatie niet betreden.

Virologen raden aan om per week voor één werking te kiezen en zo zoveel mogelijk binnen dezelfde bubbel te blijven.

Mag je kind dan de ene week op kamp gaan met de jeugdbeweging en de andere week deelnemen aan een sportkamp?

Dat kan zeker, maar er is een aanbeveling om minstens 2 dagen rust te laten voor en na een kamp. Dat dient ook om oververmoeidheid te vermijden en het immuunsysteem op peil te houden.

Beperk in tussentijd ook de bubbels waarin je kind contacten heeft zoveel mogelijk.

Laat je kind dus zeker genieten van de zomer, laat het gerust met verschillende organisaties op kamp of naar activiteiten gaan, maar wissel niet af tussen activiteiten binnen één week.

Wees je als ouder ook vooral bewust van het feit dat deze zomer anders zal zijn dan anders.

Door te kiezen voor sociale bubbels waarin normaal contact mogelijk is, proberen we dit voor jouw kind zo normaal mogelijk te maken.

Zorg er samen met ons voor dat kinderen deze zomer kunnen spelen, beleven, creatief zijn, sporten,… met zoveel mogelijk vrijheid binnen de grenzen van wat mag.