Okido sportkampen Inschrijven

Veelgestelde vragen

Korting

Als ouder kan je belastingvermindering krijgen voor de kosten die je maakt voor de opvang van je kinderen.
Een Okido Sportkamp is fiscaal aftrekbaar voor kinderen en jongeren tot 14 jaar.
Het maximumbedrag per dag bedraagt 13,70 euro.
Meer info : http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/fiscaleaftrek_voorwaarden.aspx

Category: Korting

De fiscale attest voor het aanslagjaar 2021 wordt per mail verstuurd in maart 2022.

Category: Korting